fbpx
Taiwan Epidemic Prevention succeeded, Immigration | JiaYu

台灣防疫成功晉升移民心水地 移民方法有4種

自武漢肺炎爆發後,台灣防疫的成功世界都看在眼內,尤其政府當機立斷,禁止口罩出口,亦令香港人心生羨慕。台灣的各種政策都顯示出政府會以保護當地市民為優先,反成為了大眾的移民心水地。

台灣離香港相對近,十分方便港人回港探望親友,沒有時差之餘,天氣亦與香港十分接近,而且台灣的飲食和生活習慣等,香港人十分能夠適應,租金、物價又較低,整體的消費水平都會較低。種種原因都使台灣成為了香港人的熱門移民選擇,現時移民至台灣的方法有4種,主要為投資移民、創業移民、技術移民及升學移民。

投資移民:

1.   投資600萬新台幣(約150萬港元)並在當地經營生意一年

2.   連續在台灣住滿一年,期間不能離開超過30日;或

3.   連續在台灣兩年內,每年在台灣居住滿270日

創業移民:

具備高中以上學歷;及符合以下其中一個條件:

1.  獲得台灣或海外創業投資、事業投資,或於台灣政府認可之國際募資平台籌得超過200萬元新台幣(約50萬港元)以上

2.  獲准加入政府認可的國際創新產業園區或育成機構

3.  取得台灣或海外專利權,或具認可的專業技能

4.  參加台灣或海外具代表性之創業、設計比賽得獎者,或通過政府鼓勵外國創業家來台專案計畫的申請

5.  獲台灣政府批核創新項目的補助金額達300萬元新台幣(約75萬港元)以上

6.  地方政府批核創新項目的補助金額達100萬元新台幣(約25萬港元)以上

7.  設立符合「具創新能力之新創事業認定原則」的事業,擔任該事業負責人,並投資100萬元新台幣(約25萬港元)以上

8.  申請事業或其負責人曾於台灣或海外具重要影展入圍或獲獎

9.  經政府認可機構認定或推薦具創新能力

技術移民:

申請人必需具有專業領域能力,並於香港取得相關執業證書。另外於指定領域如學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光領域有特殊成就,便可申請。

升學移民:

申請人於當地升學畢業後,台灣政府會依照「評點配額制」,以其學歷、中文及外語能力、外國生活經驗等8個項目計分,從而審批申請人的工作資格,達70分且並有月薪38,000元新台幣(約9,500港元)或以上者,即可獲准留台工作。另外,申請人必需居留台灣至少5年,每年在台居住183日或以上,而在第5年的月薪需有約42,000元新台幣(約10,500港元),才可申請定居。

Share:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
On Key

Related Posts

UKP Property

03-09/10 本週出租紀錄

本周英國物業的出租紀錄為位於East Kilbride的一房Flat單位,當地社區設施完善,為蘇格蘭著名的市鎮,吸引了不少居民居住。恭喜黃小姐成功租出樓盤,由確認購買指示至收樓約用了兩個月時間。此樓盤租金回報率為12.6%。

最適合移民的加拿大省份

移民加拿大前必讀 五大考慮因素教你揀最適合移民嘅省份

加拿大地大物博,思考用咩途徑移民該國前,一併考慮理想目的地省份,咁選擇移民途徑就會更加實際喇!溫哥華、多倫多、渥太華等都係港人熟悉嘅熱門大城市,不過大城市競爭較大、物價亦較貴,其實小鎮同較偏遠地區都值得列入考慮範圍。今日就嚟講下揀心水落腳地有咩重要因素要考慮啦! 以下係加拿大嘅十個省份,先嚟了解一下各省先啦! 省份 首都/大城市 British Columbia (BC) 卑詩/英屬哥倫比亞省 Vancouver 溫哥華 Ontario (ON) 安大略省 Toronto 多倫多 Alberta (AB) 艾伯塔/亞伯達/阿爾伯塔省 Calgary 卡加利 Manitoba (MB) 曼尼托巴省 Winnipeg 溫尼伯

UKP

19-25/09 本週出租紀錄

本周英國物業的出租紀錄為位於East Kilbride的一房Flat單位,當地社區設施完善,為蘇格蘭著名的市鎮,吸引了不少居民居住。恭喜黃小姐成功租出樓盤,由確認購買指示至收樓約用了兩個月時間。此樓盤租金回報率為12.6%。