fbpx

Day: 七月 10, 2020

The Highest Paying Job in UK | JiaYu
海外生活

英國咩Job人工最高? 詳列不同職業薪金

BNO平權在即,好多人都會問:到底去到搵唔搵到工?每個人嘅本職唔同,正所謂「術業有專攻」,大家到埗之後都會想盡量搵返同行嘅職位,但當地認唔認可你嘅專業資格、行業缺唔缺人才、薪金福利等,就要仔細地做好資料搜集,下定決心搵工前好好了解清楚。