Charges by Sourcing Agent | JiaYu

一文揭露英國物業Sourcing Agent收費

喺英國購買物業,程序繁瑣得嚟又複雜。因應疫情影響,好多外國人都未必可以飛過去親身睇樓,以及處理買樓流程,呢個時候就需要代理與律師團隊嘅幫忙喇。但係香港人對英國市場唔太了解,究竟可以搵邊個、去邊度搵人幫手?

喺香港,有唔少人會搵地產代理幫手搵盤,而喺英國,都一樣有類似嘅代理,但就分成Estate Agent同Sourcing Agent兩種。

Difference between Estate Agent and Sourcing Agent | JiaYu
一文揭露英國物業Sourcing Agent收費 3

Estate Agent與Sourcing Agent的分別

Estate AgentSourcing Agent
服務對象賣家買家
職能為賣家爭取盡量高的成交價代表買家與業主議價,爭取以較低價錢成交
服務費平均為成交價的0.75 – 1.42%
(包括VAT)
不同代理收費不一,一般為£1,000 – 5,000

上述嘅表格顯示,Estate Agent同Sourcing Agent有根本嘅分別,兩者嘅服務對象、職能都完全唔同。

而作為買家,唔熟悉當地市場、又冇門路搵盤,好多時都要靠Sourcing Agent幫忙。但係市面上嘅代理良莠不齊,要搵信得過又唔會甩頭甩尾嘅代理其實都唔容易。

搵錯代理唔止盤源唔靚,仲有可能會俾佢呃錢,向你收取正常範圍以外嘅費用!

The difference of Agent between the UK and Hong Kong | JiaYu
一文揭露英國物業Sourcing Agent收費 4

好多香港人都習慣咗搵代理睇樓盤,睇到啱為止,成交後代理先會抽佣。但係其實英國嘅運作好不一樣,代理只會俾提供2-3個盤你,最後成唔成交都好,都要俾£1,000 – 5,000嘅費用。即係話,你越睇得多盤,到Sourcing agent手嘅費用就會越高。

所以喺英國買樓,真係要揀真睇真啲,慎選一個可靠嘅代理,買樓流程順暢,所有事都會事半功倍!

Share:

On Key

Related Posts

加拿大2023年移民政策更新:最新要求及申請流程

加拿大一直係唔少人嘅心儀移民目的地,其高品質嘅教育、公共醫療系統及國際化社區,吸引來自世界各地的移民。然而,加拿大移民政策亦不斷更新及調整,從而更好地滿足加拿大嘅經濟與人口需求。本文將介紹加拿大移民政策嘅最新要求和申請流程。

移民加拿大前往細省 非熱門省份優勢全面睇

個個移民加拿大,個個都去熱門省份,一般都係BC省、安省,或者近年嘅亞省(Alberta)港人社區卡加利(Calgary)。加拿大移民唔一定要選擇大路熱門省份,你有冇諗過去加拿大非熱門省份,可能生活會更理想!

持LMIA落地之後有咩移民加拿大途徑?

成功獲得LMIA工作簽證赴加之後,有咩途徑後續移民加拿大?加拿大作為基本上最容易移民、又最多移民途徑嘅移民大國之一,當然有好多途徑喺獲LMIA工作後移民加拿大。依家即刻為你介紹!