fbpx

Day: 四月 30, 2021

海外生活

移民美國懶人包 一文帶你了解EB1-5簽證申請資格

美國一直以嚟都係香港、甚至整個大中華地區嘅人夢寐以求嘅熱門移民地點,最主要因為當地優良嘅教育資源、絕佳嘅經濟環境等。美國為世界第一大強國,移民條件相對其他熱門國家嚴苛,申請移民美國有咩方法?各簽證又有咩申請條件?以下一一為你拆解! 美國移民與其他國家移民計劃同樣分為投資移民、技術移民、留學移民等幾大類別。提起移民美國,就一定會聽過EB 1-5嘅熱門移民方式,跟住落嚟就再逐一睇清楚申請條件喇。 傑出人才移民 EB-1 對於呢類移民申請人,美國政府並無列出特定年齡、語言、年齡及學歷要求,但要求申請人須在以下三大範疇中其中一項擁有成就,或具備專業能力: EB1-A 特殊人才Extraordinary Ability EB1-B 傑出教授或研究人員Outstanding professors and researchers EB1-C 跨國公司高級行政管理人員CertainMultinational manager or executive 簡介 科學、藝術、教育、商業、或體育五大領域中的傑出人才,並滿足以下10條其中3條標準: • 國家或國際認可的卓越獎或獎項的證明• 該領域的協會會員資格證明,要求其會員取得傑出成就• 專業或主要行業出版物、或其他主流媒體上有關您的已發布資料、發表學術文章的證明•