fbpx

永居同入籍有咩分別?申請PR要坐幾耐移民監?

經常會有唔同嘅朋友問,成功移民嘅定義係咩?時常聽到嘅永居即係咩意思?同入籍又有咩分別?喺移民公司嘅角度睇,其實當一個人或者一個家庭成功取得永居身份後,就已經等於移民。跟住不如即刻睇下永居同入籍嘅分別,以及唔同國家對永居年期嘅要求啦!

永居 VS 入籍

永居即擁有在某國合法居住、工作、讀書、自由出入境嘅權利等,同時為當地稅務居民,可以享有不同福利及津貼,例如醫療、房屋、借貸等。

而入籍代表你正式成為該國公民,亦有可能要放棄原有國籍(視乎移民國家接唔接納雙重國籍)。入籍後同永居身份最大嘅分別就係是否擁有投票權、選舉及被選舉權,以及申請政府、公共機構的工作嘅權利。

永居入籍
居住權
工作、讀書權
自由出入境
申請福利或津貼權
投票權
選舉及被選舉權
申請政府、公共機構權利

除咗某些國家能直接取得護照外,大部分國家由永居身份至入籍都會有一定要求,最主要滿足基本的居住日數及逗留要求之外,仲會有語言考試要求,而呢啲要求喺每個國家都唔一樣。而以下就係熱門國家由永居至入籍嘅居住日數:

國家及計劃居住日數
美國
EB3居住在美國至少5年
EB5居住在美國至少5年
加拿大
僱主擔保計劃(Employer Sponsored)5年內居住至少3年
安大略省海外工人移民計劃(OINP-Foreign Worker Stream)5年內居住至少3年
魁北克省法語移民計劃(Quebac French Study)5年內居住至少3年
魁北克省投資移民計劃(QIIP)5年內居住至少3年
留學移民(Study)5年內居住至少3年
澳洲
188B類投資簽證至少居住4年;及
過去4年離境澳洲少於1年,並於過去1年內離境澳洲少於90天
英國
BNO簽證永居需連續居住5年,5年期間嘅任何連續12個月內,不能離開英國多於180日;及
不得離開英國多於450日,申請前12個月內不能離開英國多於90日。
Tier 1(投資者)簽證永居只需居住1年;及
從申請起計5年,離境英國少於450天,並於過去1年離境英國少於90天
愛爾蘭
投資移民計劃(IIP)居住至少5年
公益捐贈計劃(Endowment)居住至少5年

有啲客戶都會問,咁滿足到基本居住日數要求及相應國家嘅要求後,係咪就一定入到籍?喺申請永居或入籍時,有冇曾經提早領取輔助金、有冇犯罪等,都會係該國嘅考慮及審查因素。

當然,移民入唔入籍都係個人選擇,有好多人會選擇保留原先嘅國籍,認為成為當地永久居民已經可以享有大部分權利及福利。而另一個考慮入籍嘅要點就係,入籍之後就會成為該國家嘅公民,假使喺其他國家一旦遇險,都可以向該國領事館求助。

想了解更多唔同國家嘅入籍或永居資訊,即刻聯絡我哋顧問諮詢更多詳情啦!

Share:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
On Key

Related Posts

澳洲入息稅或高達45% 即刻比較香港與澳洲稅制

澳洲係最熱門嘅港人移民嘅移民地點,相信好多有決心移民嘅港人都會對澳洲稅制非常關心,了解該國如何徵稅無論做生意定打工都有個預算。澳洲稅制與香港不同,與加拿大、美國等國同屬全球徵稅。即刻睇落去即知澳洲入息稅、各種稅項點計!

01-07/05 本週出租紀錄

今期出租紀錄將為各位介紹位於位於蘇格蘭East Ayrshire(東艾爾郡)的三房Flat,物業座落於熱門住宅區。這間物業的租金回報為10.8%,由確認購買指示起至找到租客共花兩個月左右。客戶Calvin對物業回報及單位表示滿意,感謝Sourcing Agent及Letting Agent對單位的專業服務。