fbpx

移民落地必做6件事!(上)

移民潮下,香港今年人口統計顯示比去年年中減少近9萬人,上月(7月)淨出境人數創新高,顯示唔少港人都已出發移民。去到外國人生路不熟感到徬徨,唔知應該點樣開始新生活?等我哋話你知,到埗後要做咩準備,無論係英國、加拿大或其他國家都適用!

1️⃣租屋

因應疫情嚴峻,唔少國家都封關禁止訪客進入,即使你係持有效簽證嘅合資格人士,都要進行強制檢疫或隔離。雖然有部分國家如加拿大,容許已完成注射兩劑認可疫苗嘅合資格人士入境免隔離,但出發前最好都要先諮詢當局,Book好隔離酒店先出發。

如果可以嘅話,最好梗係預先喺出發前租好屋啦,有唔少人都會選擇喺線上同當地Letting Agent聯絡。但有時差溝通費時失事,間屋自住唔親身視察睇過環境又唔放心;而且外國人租屋較麻煩,或需要收入證明或預付一年租金等。

到埗後決定租屋係重要嘅第一步!以下就列出返英國、加拿大嘅各大物業尋找網站:

英國加拿大澳洲
RightmoveRealtorRealEstate.com
ZooplaRentalsDomain.com
HomeRentfasterRent.com
On the
Market

2️⃣買電話卡

開通不同服務,例如保險、銀行戶口等都需要電話號碼,而且都市人喺當地生活,必須開通電訊服務。

而唔同國家嘅各大電訊商都會有唔同嘅計劃,例如合約、按月付款等方式,建議大家可以先搜尋返最適合自己嘅方式、網絡覆蓋範圍等去揀選。

國家電訊商
英國O2、EE、THREE、Virgin、Vodafone
加拿大Rogers、Fido、Bell、Freedom
澳洲Telstra、Optus、Vodafone

3️⃣登記各項戶口
確認住址及入伙後,記得要登記返各項資料喺你名下,例如水、電、煤等,英國就仲要登記埋市政稅(Council Tax),確保所有資料正確,就萬無一失!

移民必做6件事仲有(下),下次再睇!

家譽於2008年於香港成立,為具有豐富經驗及優良信譽的顧問公司,提供移民、留學、海外物業投資服務。我們團隊結合律師、會計師、法律公證等數十位專業服務人員,致力為客戶提供專業服務、詳細及客觀的分析,用心、細心地為你度身訂造方案。

Share:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
On Key

Related Posts

UKP Property

03-09/10 本週出租紀錄

本周英國物業的出租紀錄為位於East Kilbride的一房Flat單位,當地社區設施完善,為蘇格蘭著名的市鎮,吸引了不少居民居住。恭喜黃小姐成功租出樓盤,由確認購買指示至收樓約用了兩個月時間。此樓盤租金回報率為12.6%。

最適合移民的加拿大省份

移民加拿大前必讀 五大考慮因素教你揀最適合移民嘅省份

加拿大地大物博,思考用咩途徑移民該國前,一併考慮理想目的地省份,咁選擇移民途徑就會更加實際喇!溫哥華、多倫多、渥太華等都係港人熟悉嘅熱門大城市,不過大城市競爭較大、物價亦較貴,其實小鎮同較偏遠地區都值得列入考慮範圍。今日就嚟講下揀心水落腳地有咩重要因素要考慮啦! 以下係加拿大嘅十個省份,先嚟了解一下各省先啦! 省份 首都/大城市 British Columbia (BC) 卑詩/英屬哥倫比亞省 Vancouver 溫哥華 Ontario (ON) 安大略省 Toronto 多倫多 Alberta (AB) 艾伯塔/亞伯達/阿爾伯塔省 Calgary 卡加利 Manitoba (MB) 曼尼托巴省 Winnipeg 溫尼伯

UKP

19-25/09 本週出租紀錄

本周英國物業的出租紀錄為位於East Kilbride的一房Flat單位,當地社區設施完善,為蘇格蘭著名的市鎮,吸引了不少居民居住。恭喜黃小姐成功租出樓盤,由確認購買指示至收樓約用了兩個月時間。此樓盤租金回報率為12.6%。