fbpx

Day: 十一月 11, 2021

移民資訊

澳洲避風港政策簽證有咩家屬福利 子女各省讀書成本全面睇

澳洲新港人避風港政策初推出,有唔少港人都會用呢個政策與英國、加拿大嘅救生艇政策比較,申請要求、條件固然重要,但金錢預算,甚至係申請者及家屬福利都喺唔少人嘅考慮範圍內。去到澳洲,拎臨時技術簽證或畢業生簽證會有咩福利? 港人可申請臨時技術簽證(457、482 Visa)或畢業生簽證 (485 Visa) 留澳,持簽證4年後可經「Hong Kong Stream」申請永居身份,以達移民目的。政策詳情可參考返之前嘅文章👉🏻 澳洲避風港政策公佈 港人專屬簽證永居門檻極低 根據澳洲政府網站官方資訊顯示,持臨時技術簽證或畢業生簽證往澳洲嘅港人,都可以攜同members of the family unit,包括配偶、民事結合伴侶、或子女。詳見下列資料: “For visa purposes, you are a member of the main