Day: 12 月 31, 2021

移民資訊

2022移民加拿大稅務摘要 個人所得稅稅率應如何計算?

加拿大與香港稅制唔同,屬於全球徵稅,即使移民後喺香港仲有收入,都需要交稅俾加拿大政府。移民後每一分一毫都係血汗錢,預算好收入同開支使費好緊要,直接影響到將來全家人嘅生活質素。事不宜遲,即刻帶大家睇下加拿大個人所得稅,教埋你點計!