fbpx

英國HMO值得投資? 全面比較HMO與細價樓投資回報

英國物業投資市場依然熾熱,當中有唔少投資者選擇購買經改裝嘅HMO,睇中其投資回報較一般物業高,起碼都有10-20%。不過2022年生活成本上升,投資HMO嘅回報同風險加劇,其實仲值唔值得投資?Buy-to-let細價樓亦係唔少人嘅選擇,作為精明投資者應該點揀最好賺?

英國物業投資市場依然熾熱,當中有唔少投資者選擇購買經改裝嘅HMO,睇中其投資回報較一般物業高,起碼都有10-20%。不過2022年生活成本上升,投資HMO嘅回報同風險加劇,其實仲值唔值得投資?Buy-to-let細價樓亦係唔少人嘅選擇,作為精明投資者應該點揀最好賺?

咩係HMO(House In Multiple Occupation)

HMO可以理解成英國版嘅「劏房」,又或者稱為分租房,意思為房屋租俾三位或以上嘅租客,三個租客單位並非嚟自同一個家庭,並共享房屋嘅設施。一般而言,業主出租俾唔同租客時,會包埋租客嘅水電煤費用。

近年來,有唔少已改裝好嘅HMO向投資者出售,並以投資回報高達10-20%作招倈,但就好少提及到投資HMO嘅隱憂。投資HMO到底係咪真係銷售員講到咁筍?不如一齊同另一個同樣流行嘅物業類型--Buy-to-let(BTL)細價樓作比較啦!

HMO vs BTL

HMOBTL
前期設立難度較高
須符合領取政府牌照要求,需投入較高裝修費用以符合標準,申請至領取牌照需時較長。
較低
只需領取基本出租證書,作簡單裝修及更換必須電器等。
經營難度較高
有幾個唔同租客分租,須管理及協調不同租客單位,管理成本及難度較高。
較低
只需管理一個單位或家庭,比起HMO較容易管理。
轉售能力較低
一般單價較貴,而且HMO房屋牌照需定時更新及維護房屋狀況,較難搵到適合買家。
較高
細價樓非常渴市,只要地點適合,房屋狀況良好,相對較易出售。
風險程度較高
管理成本較高,要完全租出所有房間較難,亦需承擔更多管理開支、Council Tax等
較低
回報能力較高
如所有房間成功出租,甚至可達20%(視乎地區)
較低
以蘇格蘭細價樓為例,一般投資回報達8%或以上

好似將HMO彈到一文不值?當然唔係,如果當HMO所有分租單位都可以同時出租晒,所有租客都相處融洽,間屋冇乜耗損冇乜嘢壞或者要執漏,管理成本唔高嘅情況下,HMO嘅投資回報一定會比BTL細價樓理想。

不過,現實係未必咁完美,越多不穩定因素,風險則一定越高,回報亦未必時時可以咁理想,當然都要衡量返自己嘅風險承受能力同埋管理可以花嘅時間。

2022年投資HMO仲有冇著數?

投資HMO已經講咗幾年,其實到底依家先入市投資仲有冇得賺?投資回報仲高唔高?

2022年英國燃氣費大增,據統計每個家庭每年最多要俾多£693,比以往增加近54%開支,對包租客水電煤嘅業主嚟講都算係噩耗,必需開支可能會增加20-30%

另外,英國生活成本將會持續上漲,通脹水平亦創近年新高,保險費、清潔費,甚至連Council Tax都會升埋一份,投資回報大大拖低!

投資英國HMO風險較大,投資回報又不似預期,投資之前都要諗清楚。想知更多英國物業投資資訊,記得繼續緊貼我哋!

Share:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
On Key

Related Posts

15-21/05 本週出租紀錄

今期出租紀錄為大家介紹蘇格蘭Inverclyde(因弗克萊德)的兩房Flat,屬蘇格蘭熱門住宅區之一。這間物業的租金回報為15%,客戶潘先生對物業回報感到十分滿意,亦滿足Sourcing Agent及Letting Agent的專業服務,而物業交易終用約兩個多月完成。

澳洲特設港人避風港政策或有限期 移民澳洲要盡快?

早前澳洲政府推出港人避風港政策,令持有或即將持有畢業生簽證或臨時技術簽證嘅港人可延長持有至5年,並滿足一定條件後經港人途徑(Hong Kong Pathway)申請永居,無須滿足技術要求。早前有消息指出,該政策文件將限期設於2032年,恐怕優待港人政策或將取消?

澳洲入息稅或高達45% 即刻比較香港與澳洲稅制

澳洲係最熱門嘅港人移民嘅移民地點,相信好多有決心移民嘅港人都會對澳洲稅制非常關心,了解該國如何徵稅無論做生意定打工都有個預算。澳洲稅制與香港不同,與加拿大、美國等國同屬全球徵稅。即刻睇落去即知澳洲入息稅、各種稅項點計!