fbpx

Day: 五月 4, 2022

海外生活

一文比較最抵兌換匯款方式 移民他國點樣最慳匯率?

無論你係分散投資、移民定海外置業,轉移資金都會有機會用到離岸戶口、甚至無論你係分散投資、移民定海外置業,轉移資金都會有機會用到離岸戶口、甚至係匯款目的地嘅銀行戶口。關於開戶口教學之前都已經有討論,基本上要帶錢走唔難,不過坊間匯款方式五花八門,要歸納出最抵最穩陣嘅匯款方式,即刻分析下!