Day: 十一月 14, 2022

移民資訊

解構2023澳洲移民政策更新 了解澳洲投資移民最新申請門檻

近日澳洲移民預算案出爐,當中針對澳洲移民政策作出部分更動,包括針對澳洲投資移民類別簽證(BIIP)嘅配額減少,由上年度13,500個大幅下降至5,000個。部分評論指出澳洲投資移民將來並唔樂觀,事實上移民政策改變對港人嘅影響係咪如想像中咁負面?